Mijn kosten worden NIET vergoed door een zorgverzekeraar. Waarom niet? Ik ben niet aangesloten bij een beroepsvereniging op mijn advies gebied. Ik wil liever onafhankelijk blijven en zonder regels mijn praktijk op mij wijze kunnen uitvoeren. 

Praktijk Natuurlijk Normaal werkt op basis van non profit we berekenen alleen onze onkosten. De kosten in mijn praktijk zijn vaak de kosten die u uit uw eigen bijdragen en of eigen risico al zelf moet betalen (veelal bij aanvullende verzekering).  

Sinds dit jaar (2019) zit de diëtiste vergoeding weer in het basispakket. Dieetadvies door een diëtist wordt gedeeltelijk gedekt door de basisverzekering van alle zorgverzekeraars. Om precies te zijn krijg je een vergoeding voor de eerste drie behandeluren per kalenderjaar. De verzekerde hoeft geen eigen risico te betalen indien de vergoeding van dieetadvies plaatsvindt via de zogenoemde ‘ketenzorg’ waar huisartsen en diëtisten onder kunnen vallen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de diagnose diabetes, COPD of CVRM. In andere gevallen is het eigen risico wel toepassing. Uitzondering hierop zijn kinderen tot 18 jaar oud: voor hen geldt geen eigen risico. In een aantal gevallen kan de verzekerde zonder verwijzing gebruik maken van dieetadvies. Er kleven wel voorwaarden aan.

 

Let wel het betreft hier dan wel vaak een reguliere diëtist of BGN-gewichtsconsult. Reguliere dietisten werken veelal vanuit de schijf van van 5 van ons voedings centrum. Complementaire voedingscoach werken veelal onafhankelijk en met natuurlijke eetschijven, zoals bijv. de Oerschijf

 

Uit de nieuwsbrief van Juglen Zwaan;  "Mensen die willen afvallen kunnen vaak vanuit de aanvullende verzekering begeleiding krijgen, maar dan wel van een reguliere diëtist of BGN-gewichtsconsulent (13). Ik heb al meermaals mail gehad van studenten van dit soort opleidingen die zich beklagen over de inhoud van de lesstof. Studenten kunnen vragen alleen goed beantwoorden als zij in het examen verklaren roomboter de rug toe te keren en margarine te omarmen. Aan dit soort standpunten twijfelen moderne wetenschappers steeds vaker (1415). De opleidingen zijn daardoor zeer twijfelachtig.".