Zeer verontreinigde KNORR producten😱 UNILEVER steekt kop in het zand 😤

Gepubliceerd op 24 februari 2022 om 12:45

Wie er een gezonde leefstijl op nahoudt, grijp niet gauw naar pakjes en zakjes. Maar gemak dient de mens, dan wil je toch dat je een veilig product koopt! Tip het boekje de boodschappencoach , de gids om mee te nemen naar de supermarkt, waarschuwt je voor de valstrikken, voedselschandalen van de Levensmiddelentechnoloog.  In het boekje worden aanraders en afraders vermeld. Want ze zijn er wel, 'eerlijke' etenswaar.😉

Bron: Foodwatch 23-2-2022.

Nalatige voedselfabrikanten en treuzelende overheidsinstellingen… Ondertussen lopen we dagelijks risico om via vervuilde voedingsmiddelen potentieel giftige stoffen binnen te krijgen. Foodwatch is deze week in Europa daarom zelf maar in actie gekomen! Als krachtig statement hebben we zoveel mogelijk van verontreiniging verdachte Knorr bouillonblokjes uit de schappen gehaald. Als producenten en overheden het niet doen, dan doen wij het wel!

 

Moederbedrijf Unilever steekt haar kop in het zand!

 

Veel voedselproducten die in Europa worden verkocht zijn verontreinigd met gevaarlijke aromatische minerale oliën (MOAH). MOAH wordt ervan verdacht kankerverwekkend te zijn en je DNA te kunnen beschadigen. Bronnen van verontreiniging met minerale oliën kunnen afkomstig zijn van de machines en procedures die bij de oogst en verwerking van levensmiddelen worden gebruikt, maar ook bij de verpakking ervan.

Jouw voedselwaakhond heeft eind vorig jaar opnieuw via meerdere onafhankelijke labotesten aangetoond dat onder meer Knorr bouillonblokjes uit verschillende landen deze bijzonder gevaarlijke MOAH bevatten. De laboratoriumtests tonen behalve aanwezigheid ook een zeer hoge verontreiniging aan bij de onderzochte Knorr-producten. Fabrikant Unilever ontkent het probleem. Zelf kregen we geen antwoord van de mensen van Knorr, maar via een bezorgde mede-foodwatcher hebben we een mailwisseling tussen de consumentenservice van Knorr en onze tipgever ontvangen. Unilever/Knorr stelt hierin:

“De veiligheid van onze consumenten is een topprioriteit voor ons. We hebben de individuele meetresultaten die door Foodwatch werden gerapporteerd grondig onderzocht. Onze analyse bevestigt dat de betrokken Knorr producten veilig zijn voor consumptie.

 

Steun onze campagnes (een beetje extra) >>

 

Dit vinden wij natuurlijk ongehoord, omdat we in Nederland veel te hoge MOAH-waardes hebben aangetroffen in de Knorr Groente bouillonblokjes. Moederbedrijf Unilever steekt haar kop in het zand!

Unilever is niet de enige boosdoener. Meerdere potentieel verontreinigde levensmiddelen liggen tot op de dag van vandaag in heel Europa in de schappen. Zowel door de bevoegde autoriteiten in de lidstaten als door de producenten wordt onvoldoende actie ondernomen om consumenten tegen deze giftige stof te beschermen.

 

Minerale olie hoort niet op je bord!

Het is stil bij de overheid…

In Nederland is het nog altijd angstig stil qua terughaalacties. In een brief van het ministerie van Volksgezondheid op vragen die wij afgelopen november al hebben gesteld lezen we:

“Bij het tot stand komen van de uiteindelijk gekozen drempelwaarde zijn uiteraard meerdere opties besproken, waaronder ook een verbod op de aanwezigheid van detecteerbare hoeveelheden MOAH. Maar net als bij andere contaminanten is een verbod geen optimale maatregel omdat de aanwezigheid van MOAH in voedsel onbedoeld is en MOAH niet bewust wordt toegevoegd.

‘Onbedoeld’ en ‘niet bewust’ toegevoegd? Dat vrijwaart voedselfabrikanten toch niet om te voorkomen dat consumenten aan gevaarlijke gezondheidsrisico’s worden blootgesteld? In dezelfde brief staat een zin later ook nog:

“Omdat het van groot belang is voor de bescherming van de volksgezondheid om de aanwezigheid van MOAH in de voedselketen zoveel mogelijk tegen te gaan...”

Dus onze overheid vindt wel dat MOAH een gevaar vormt en moet worden tegengegaan? Maar ze doet er momenteel bar weinig aan, behalve op Brussel wachten.

Eens met Foodwatch maar nog niet getekend tegen MOAH? Doe het alsnog!

Minerale olie hoort niet op je bord!

Franse, Belgische en Luxemburgse autoriteiten hebben inmiddels wél actie ondernomen. Ze hebben op verzoek van Foodwatch in de afgelopen weken een aantal verontreinigde producten teruggeroepen: Knorr-producten in Frankrijk, Lea Nature in België en Delhaize-producten in België en Luxemburg.

Wij vinden dat álle Europese lidstaten, inclusief Nederland, hun verantwoordelijkheid moeten nemen. De algemene levensmiddelenwetgeving van de EU, die voorschrijft dat consumenten niet blootgesteld mogen worden aan gezondheidsrisico’s, moet worden gehandhaaft. Unilever en andere fabrikanten moeten worden gedwongen hun gevaarlijke producten terug te roepen. Foodwatch eist dat in de hele EU een nultolerantieregel wordt toegepast voor MOAH-verontreinigingen in alle levensmiddelencategorieën.

Tot die tijd blijven we strijdbaar en voeren we dan maar zelf terughaalacties uit. Minerale olie hoort immers niet thuis op jouw en mijn bord!

Teken tegen minerale olie op je bord >>


DEEL DEZE NIEUWSBRIEF OP SOCIAL MEDIA:

 

Met vriendelijke groet,

Frank Lindner,
Campaigner