De vooruitzichten zijn zorgwekkend, we worden steeds minder vruchtbaar

Gepubliceerd op 12 november 2022 om 11:49

Artikel Bron: Richard de Leth. 

"Is de mens dan nog in staat om zich natuurlijk voort te planten? "

 


Hoe zou de aarde er over een eeuw uitzien? Bestaat de mens - de Homo Sapiens - dan nog? Of beter geformuleerd: is de mens dan nog in staat om zich natuurlijk voort te planten

Het is een interessante filosofische vraag, want de vooruitzichten zijn zorgwekkend. De moderne mens wordt steeds minder vruchtbaar. 

De hoeveelheid zaadcellen van mannen loopt al decennia hard achteruit. In 40 jaar is het aantal zaadcellen bij mannen gehalveerd en deze negatieve trend zet zich ieder jaar voort. 

Het gevolg zou kunnen zijn dat mannen rond 2045 compleet onvruchtbaar zijn als de jaarlijkse daling van het aantal zaadcellen zich voortzet. We worden als mens dan volledig afhankelijk van het medische systeem om zwanger te raken. 

We vervuilen ons eigen nest 

Sinds de industriële revolutie is onze welvaart radicaal toegenomen. Toch hebben de industrieën veel te weinig aandacht voor de balans in natuurlijke kringlopen.

Ze produceren jaarlijks een belachelijke hoeveelheid gifstoffen, waaronder plastics, herbiciden en pesticiden. Deze stoffen worden ook wel xeno-oestrogenen genoemd en verstoren de hormoonbalans bij zowel mannen als vrouwen.

Alanis Obomsawin - een Amerikaans-Canadese filmmaakster - die tot de Odanak stam der Abenaki-indianen behoort zei terecht: 

'Wanneer de laatste boom is omgehakt, de laatste vis is opgegeten en het laatste water is vergiftigd zullen we pas beseffen dat je geld niet kunt eten.'

Mijn diepere drijfveer 

Het is al jaren mijn missie om de aarde vitaler door te geven aan Noah en James (mijn zoons), dus aan de volgende generatie.

Het is een nobele missie, maar het lijkt soms een druppel op een gloeiende plaat.

Zo werd recent ontdekt dat er in vitale organen van ongeboren baby’s al sporen van luchtvervuiling terug te vinden zijn. Nog voor hun geboorte hebben baby's al roet in longen en hersenen. 

In maart dit jaar (2022) is voor het eerst aangetoond dat plastic uit de leefomgeving in de menselijke bloedbaan aanwezig is. Het gaat dan om microplastics, wat een naam is voor plasticdeeltjes kleiner dan 5 millimeter. We krijgen ze binnen via eten, drinken en zelfs via de ademhaling, wat het immuunsysteem activeert. Eerder was al aangetoond dat microplastics ook effecten hebben op de placenta in de zwangerschap

Het is dus wijs - of misschien zelfs noodzakelijk - om minder plastic te gebruiken. Denk hierbij ook aan plastic supplementen potjes. Ga liever voor een plasticvrij merk zoals Vitaily

Ook zouden we meer biologisch moeten gaan eten, dus voeding consumeren zonder gifstoffen. Want chemische pesticiden en herbiciden horen niet in ons lichaam thuis. Zo bevat het haar van boeren en mensen op het platteland meer gifstoffen dan het haar van mensen in de stad.  
 
Door al het plastic en andere gifstoffen daalt het testosteronniveau van mannen zorgwekkend, wat we terug kunnen zien in de afname van het aantal zaadcellen en de toename van de mannelijke onvruchtbaarheid. 

Denk in kringlopen 

Alles is met alles verbonden. Ons lichaam is verbonden met alles om ons heen.

Er is een nauwe relatie tussen de gezondheid van de mens, de gezondheid van dieren en de gezondheid van het milieu.

Je kunt stellen dat we nu met meerdere crisissen geconfronteerd worden.

Een crisis in de menselijke gezondheid, en dus in de zorg.

Een crisis in de gezondheid van de aarde door de vervuiling van natuurlijke ecosystemen en kringlopen.

Toch heeft elke crisis volgens de Hongaarse wetenschapsfilosoof Ervin Laszlo ook positieve gevolgen. Hij zegt in een interview

‘De huidige crisisperiode in onze wereld maakt deel uit van de evolutie die zich in de biosfeer van de planeet voltrekt. Onder de oppervlakte van strijd, ineenstorting en chaos, is er een consistente ontwikkeling die meer en meer mensen en gemeenschappen met elkaar in contact brengt en met elkaar laat communiceren. Mensen, groepen en culturen die voorheen betrekkelijk op zichzelf waren, verenigen zich nu door netwerken van informatie en communicatie en omarmen ecologische, sociale en sociaal-culturele systemen.’

 

Wijk af van de kudde 

Ik zeg vaak grappend dat ik een kudde zwarte schapen wil creëren. Gezonde afwijkers ten opzichte van de ongezonde kudde witte schapen. 

Mensen die bewuste keuzes maken. 
Mensen die zichzelf versterken en hiermee de wereld beter maken. 
Mensen die zich verenigen en vanuit liefde een positief tegengeluid laten horen. 

 

Mensen die logisch nadenken over 'norm en afwijking'

Tot 150 jaar geleden was de natuurgeneeskunde leidend. In Amerika kon je deze wijsheid toen op meer dan 1000 universiteiten studeren. Toch is de natuurgeneeskunde nu als 'alternatieve geneeskunde' weggezet.

De chemische farmacie is nu reguliere geneeskunde geworden. Ik moet hier altijd stiekem om lachen, omdat norm (natuurgeneeskunde) en afwijking (farmacie) nu door elkaar zijn gehaald.

Hoe is dit precies gekomen?
Ook dit is een voorbeeld van 'follow the money'.

De ontdekking van antibiotica in 1928 was belangrijk om infectieziekten onder de duim te krijgen. Farmaceutische bedrijven beseften dat medicijnen een fantastisch verdienmodel zijn, en dat ziekte een krachtige economie is.
Met de medicijnen die ze ontwikkelden boekten ze grote winsten en met deze winsten gingen ze de eerste beroepsverenigingen financieren (zoals de American Heart Association), maar ging er ook veel geld naar lobbyen in de politiek (tegenwoordig is de farmacie ook de grootste sponsor van patiëntverenigingen, want patiënten wil je graag patiënt houden, dus afhankelijk van medicatie). 

De titel arts werd een beschermd beroep en opleidingen moesten in lijn zijn met het nieuwe farmaceutische medische model. De aanpak van klachten en ziekte ging dus van natuurgeneeskunde in de eeuwen daarvoor naar een behandeling met farmaceutische medicijnen.

Het zelfherstellend vermogen van de mens werd vanaf toen buitenspel gezet.

De aarde is sindsdien overspoeld met toxische medicijnen(resten), die via de urine ook in natuurlijke kringlopen komen. Ieder jaar komt er ruim 190.000 kilo aan medicijnresten in het water terecht, waardoor vissen ook steeds onvruchtbaarder worden (want mannetjesvissen worden vrouwtjes en met alleen vrouwtjesvissen is het natuurlijk lastig voortplanten).

En wij vinden het vreemd dat onze vruchtbaarheid in deze toxische wereld ook afneemt? 

 

Een revolutie van onderaf 

Ik blijf met mijn teams met hart en ziel bouwen aan een revolutie van onderaf. 

Elke revolutie is ooit ergens begonnen, in het klein. Als een druppel. Op een gloeiende plaat, die maar niet kouder werd.

Daarom ben ik dankbaar dat we met OERsterk, de OERsterk Academy en Vitaily de wereld beter en vitaler maken. 

Vitaily zorgt voor vitalere mensen en een groenere wereld (voor iedere maanddoos wordt er een boom geplant, dus 12 bomen per jaar per gebruiker). 

Met OERsterk verspreiden we een gezondheidsvirus met veel gratis content (blogs, video's en de OERsterk Podcast) en met betaalde producten. Het is ons doel om één miljoen mensen naar een beter leven te begeleiden door middel van de juiste zelfzorg. Aansluitend op het thema van deze nieuwsbrief: ook met de juiste biologische (oer)voeding, supplementen, beweging, ontspanning, slaap en mindset kun je jouw vruchtbaarheid vergroten, jouw ontgifting stimuleren en kunnen we zo als OERsterk kudde onze overleving en voortplanting veilig stellen :) 


Meer over vruchtbaarheidsproblemen lees dan ook:

Goede voeding en zwangerschap.

PCOS welke rol speelt deze bij de vruchtbaarheid van de vrouw?


Met de OERsterk Coach Opleiding kunnen we professionals écht volgens de wijsheid van het lichaam en de natuur opleiden. Zo brengen we de wijsheid die we verloren zijn weer in alle informatie en kennis terug. In januari 2023 start er een nieuwe groep.

Klik hier voor alle informatie als je geïnteresseerd bent om deel uit te maken van deze revolutie van onderaf. Een revolutie die niet meer te stoppen is. 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.